top of page

Nyckelorden var DIY, SAE och C-60

Nyckelorden var DIY, SAE och C-60. Gör det själv, bifoga ett frankerat svarskuvert när du tar kontakt, kopiera ditt bands demoinspelningar på kassett och byt med andra.

Nyckelorden var DIY, SAE och C-60
bottom of page