Litteraturcentrum >kvu's partners

La Libélula Vaga

La libélula vaga är en online tidskrift/magazine för litteratur och konst i alla språk fast mest spanska. Översättningar och intervjuer är det starkaste kontakt med andra delar av världen.

Red Door

Red Door är en kvartalspublikation för konst och kultur samt ett galleri i Danmark med en podcast, en fonotek och en kalender med olika kulturella aktiviteter.

Kultivera

Kultivera är bl.a. ett kulturresidens för professionella kulturutövare inom litteratur, samtidskonst, dans och film.

Litteraturcentrum Uppsala

Litteraturcentrum Uppsala jobbar för att stödja lokalt läsande och den regionala litteraturscenen.

Write4Word

Write4Word är ett litterär organisation som jobbar med konceptet ”language art”.

Kopuntu

Kopuntu är ett turkiskt nätverk som arbetar med frågorna kring förtryck och tystnande i det moderna samhället.

Magnus Grehn förlag


Magnus Grehn förlag är ett mikroförlag som släpper titlar i genre som poesi, noveller och serier.

Populär Poesi

Populär Poesi skapades för att uppfylla behövdes av ett modernt forum för att omskriva och publicera poesi.

SmåBUS

SmåBUS, Barn- och Ungdomslitteratur Småland främjar ett utbyte av inspiration och kunskaper om litteratur för barn och ungdomar på regionell, nationell och internationell nivå. Genom ett utbud av kurser, föreläsningar, konferenser samt samverkan mellan författare, illustratörer, förlag, bibliotek och bokhandlar vill föreningen bidra till en kulturell utveckling i Astrid Lindgrens anda.

Ett Litterärt nätverk med stöd av sina medlemmar samt:

Region Jönköpings Län, Tranås Kommun, 

Svenska Akademien och Kulturrådet.

© 2021 Litteraturcentrum >kvu