Kopuntu

Kopuntu är ett turkiskt nätverk som arbetar med frågorna kring förtryck och tystnande i det moderna samhället.

Ett Litterärt nätverk med stöd av sina medlemmar samt:

Region Jönköpings Län, Tranås Kommun, 

Svenska Akademien och Kulturrådet.

© 2021 Litteraturcentrum >kvu