Kopuntu

Kopuntu är ett turkiskt nätverk som arbetar med frågorna kring förtryck och tystnande i det moderna samhället.

Kopuntu