Kultivera

Kultivera är bl.a. ett kulturresidens för professionella kulturutövare inom litteratur, samtidskonst, dans och film.

Ett Litterärt nätverk med stöd av sina medlemmar samt:

Region Jönköpings Län, Tranås Kommun, Helge Ax:son Johnsons stiftelse,

Svenska Akademien och Kulturrådet.

© 2020 Litteraturcentrum >kvu