top of page

Fritiof Nilsson Piraten 100 år i Tranås


Den 15 maj 1921 klockan 1.40 på morgonen satte Fritiof Nilsson Piraten för första gången sin fot i Tranås. Han kom till Tranås för att öppna sin egen advokatbyrå och blev kvar i tio år. Samtidigt som han utövade sitt yrke blev tiden i Tranås också den verkliga startpunkten för hans litterära bana.


Det var här han skrev stora delar av sin debutroman Bombi Bitt och jag. Författare på heltid blev han dock inte förrän hans två första romaner publicerats, nyss nämnda Bombi Bitt och jag (1932) och Bock i örtagård (1933). Dessa blev succéer och sedan dess ägnade han sig alltså åt skrivandet på heltid. Piraten vann flera prestigefyllda pris och utmärkelser för sin litterära gärning och flera av hans verk har filmatiserats.


1982, tio år efter hans död, bildades Piratensällskapet vars främsta uppgifter är att främja intresset för Piraten och verka för ny utgivning av hans litterära verk. Piratensällskapet, idag Sveriges största litterära personsällskap, ger ut tidningen PiratenPosten, driver Piratenmuseet i Vollsjö och har sedan 1989 delat ut Piratenpriset till konstutövare som arbetar i författarens anda


Men det var alltså i Tranås hans skrivande tog fart och staden har uppkallat en egen gata efter honom och huset där han bodde har försetts med en minnestavla i koppar. 2018 startade också projektet Platsens författare i Tranås. Ett projekt där man erbjuder några gymnasieungdomar feriepraktik som författare under några veckor. Syftet är att författarna ska verka i Piratenhuset och konstnärligt reagera på Piratens verk. Ett sätt att tillgängliggöra Piraten för unga författare.


Att göra hans namn tillgängligt är något som behövs då Fritiof Nilsson Piraten förvisso är ett välkänt namn, framförallt i litterära kretsar, men samtidigt en författare som hamnat något i skymundan. Våra unga författare har haft väldigt lite kännedom om Piraten och bland invånarna i Tranås är det förvånansvärt få som känner till att den berömde författaren levde i staden under tio års tid.


Detta är något som Kultivera och Piratensällskapet har tänkt att ändra på. Under 2021 kommer man uppmärksamma att det var 100 år sedan han klev av tåget i Tranås. Hela året kommer det arrangeras en mängd evenemang för att fira minnet av Fritiof Nilsson Piraten.. Ett 100-årsjubileum för att påminna oss om att här i Tranås levde i tio år en av Sveriges största författare och historieberättare. Programmet kan ses här under.


Här kommer vi att lägga upp alla evenemang som ska ordnas under året för att fira Piraten i Tranås 100 år.



AVSTIGNING FRITIOF NILSSON, 15 MAJ 2021

En samling av program för att fira ankomsten av Fritiof Nilsson Piraten till Tranås. Bland de som ska medverka är Peter Danielsson (skattmästare) från Piraten-sällskapet (riks), Magnus Grehn, bibliotekarie, förläggare och lokal historiker och Jonas Ellerström, poet, författare och förläggare. Se hela programmet här




댓글


bottom of page