top of page

Ripples - Hur långt man kan ta litterära översättningar eller konstnärliga tolkningar av skrivna verk.

Ripples är namnet på ett projekt som primärt handlar om hur långt man kan ta litterära översättningar eller konstnärliga tolkningar av skrivna verk.


Kultivera har under lång tid samarbetat med poeter och interdisciplinära konstnärer, vilket har resulterat i flera spännande projekt. Ett av de tvärkulturella samarbeten där olika konstformer har korsats är så kallade ekfrastiska film workshops.


Ekfrastisk Film Workshop har genomförts två gånger på Tranås at the Fringe (2022, 2023). Konstnärliga, experimentella filmer har visats för poeter som sedan fått reagera på filmerna genom att sätta ord till de rörliga bilderna. Poemen har sedan getts ut i bokform; Benen minns skogen magen alla fullmånar och Ljusa avenyers smuts.


2023 var poeterna Gonca Özmen, Lalo Barrubia och Adriana Hoyos inbjudna till Tranås på litteraturresidens och alla tre framträdde även på festivalen Tranås at the Fringe. I samband med deras vistelse i Tranås hade ett urval av deras dikter översatts från originalspråk (spanska, turkiska) till engelska och därefter till svenska. Lagom till festivalen släpptes tre chap-böcker med dessa dikter under samlingsnamnet Omdanas.


Kultivera har även startat upp ett arkiv med dikter som skickats in på svenska och sedan översatts till engelska. Arkivet finns på nätet och fylls kontinuerligt på med nya poem.   Dikterna finns tillgängliga för hugade poeter som vill framföra en personlig tolkning av ett poem framför en kamera. Flera dikter har redan blivit filmade och finns på YouTube.留言


bottom of page