top of page

Husets författare: Joakim Becker

26 april 2021 14:44:13

Trots att Joakim inte läste en enda dikt i skolan har poesin blivit central i hans liv. Det har gett mig en form av identitet, säger han. Eftersom jag inte är så verbal muntligt har skrivandet blivit viktigt. - Jag skriver korta slagkraftiga dikter som oftast inte målar upp naturen. Jag håller mig mer åt det naiva. Ibland förvånas jag av pennan, när det inte blir som jag tänkt, utan mycket bättre. Den känslan är så behaglig, och det är den som får mig att alltid ha pennan beredd.

Joakim Beckers liv har varit brokigt. Han föddes 1973 i Skåne, men flyttade på 80-talet till Adelöv. På Holavedsgymnasiet i Tranås utbildade han sig till verkstadsmekaniker. En tid bodde Becker i Nässjö och 1998 flyttade han till Tranås. 1991 provade han droger för första gången, och det ledde så småningom till ett långt missbruk och till slut en psykisk kollaps.
- Det tog lång tid att ta sig ur det där men idag är jag frisk och har familj och jobb på Hemköp.

2010 började Joakim Becker på Sommenbygdens folkhögskola där han fick Karin Sissek som svensklärare och som uppmuntrade honom att skriva. De började samarbeta genom att Karin Sissek målade akvareller och bad Joakim Becker att skriva dikter till dem. Poeten gav i sin tur konstnären dikter att måla utifrån, och det hela utmynnade i en utställning på Tranås bibliotek hösten 2011.

Gensvaret på utställningen var positivt, besökare berömde hans dikter och utställningen ledde också till kontakten med Magnus Grehn, vars förlag gav ut debuten I mitt huvud: och andra dikter (2013). Joakim Becker säger att förläggaren har betytt oerhört mycket för hans utveckling, även på andra sätt än att han givit ut böckerna.

Trots att Joakim inte läste en enda dikt i skolan har poesin blivit central i hans liv. Det har gett mig en form av identitet, säger han. Eftersom jag inte är så verbal muntligt har skrivandet blivit viktigt. - Jag skriver korta slagkraftiga dikter som oftast inte målar upp naturen. Jag håller mig mer åt det naiva. Ibland förvånas jag av pennan, när det inte blir som jag tänkt, utan mycket bättre. Den känslan är så behaglig, och det är den som får mig att alltid ha pennan beredd.

Från att ha känt stark motvilja för att framträda har han efter debuten vid en av kvällarna med Pilsnerpoesi i Tranås 2014 blivit en van performer. Han framträder konsekvent under Pilsnerpoesiaftnarna men också under den årliga kulturfestivalen Tranås at the fringe. Han har även uppträtt i Hästholmen, på Etnografiska museet i Stockholm och i Carmarthen, Wales vid släppet av hans bok When the barbed wire slipped in, en samling av hans dikter översatta till engelska. Under besöket i Wales läste han också på en båt!

Idag har Joakim blivit en uppskattad lokalpoet i Tranås och kan också titulera sig Husets Författare på Kultivera. Kultiveras kontor, Storgatan 17, är en plats där han är en flitigt återkommande gäst för att skriva eller bara ta en kaffe och umgås.

bottom of page