top of page

Versopolis Festival of Hope 2021

29 april 2021 11:07:40

Versopolis är en plattform för europeisk poesi som skapar nya möjligheter för nya europeiska poeter. Versopolis ska hjälpa författare som redan är etablerade i sina hemländer att sprida sin poesi över gränserna.

Sedan mars 2020 har Write4Word, en del av Litteraturcentrum KVU, arrangerat poesievenemang online. Sedan augusti 2020 har onlineformatet utökats till att omfatta så kallade hybridevenemang, vilket innebär att intresserade kan ta del av arrangemanget både på plats i en lokal eller följa det hela via nätet. Detta har gjort att man kunnat ge plats för fler internationella poeter och för författare med funktionsnedsättningar, både live och virtuellt.
Write4Word är liksom flera av våra litterära vänner, engagerade i att skapa plattformar för de poetiska rösterna i lokala, internationella och marginaliserade grupper.

Litteraturcentrum KVU är ett internationellt litterärt initiativ där Write4Word är en partner, liksom bland andra the Red Door Gallery från Danmark, La libélula vaga, en spanskspråkig webbtidning och Kultivera, en svensk kulturförening. Litteraturcentrum KVU har producerat fyra exklusiva filmer till en serie som ska medverka i 2021 års Versopolis Festival of Hope som man kan se nedan.

bottom of page