top of page

SÅ MÅNGA LÖGNER

Så många lögner
på så liten yta!
Arvoderade,
Stenograferade,
Protokollförda,
Tryckta i årsböcker som ingen läser.
"Alla ska med"
"Hela Sverige skall leva"
"Det går bra för Sverige"osv
osv
osv
osv - här tar pappret slut.

LS

bottom of page