top of page

Ekfrastisk Film Workshop - Ek workshop

Under årets at the Fringe bjöds publiken på en exklusiv visning av tre experimentella filmer, alla utvalda av Laura Bianco, ansvarig för festivalens filmdel. Det hela kallades Ekfrastisk Film Workshop.

Ekfrastisk Film Workshop - Ek workshop
bottom of page