top of page

Litteraturcentrum >kvu's partners

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Studieförbundet Vuxenskolan

La Libélula Vaga

La libélula vaga är en online tidskrift/magazine för litteratur och konst i alla språk fast mest spanska. Översättningar och intervjuer är det starkaste kontakt med andra delar av världen.

La Libélula Vaga

Red Door

Red Door är en kvartalspublikation för konst och kultur samt ett galleri i Danmark med en podcast, en fonotek och en kalender med olika kulturella aktiviteter.

Red Door

Kultivera

Kultivera är bl.a. ett kulturresidens för professionella kulturutövare inom litteratur, samtidskonst, dans och film.

Kultivera

Litteraturcentrum Uppsala

Litteraturcentrum Uppsala jobbar för att stödja lokalt läsande och den regionala litteraturscenen.

Litteraturcentrum Uppsala

Write4Word

Write4Word är ett litterär organisation som jobbar med konceptet ”language art”.

Write4Word

Magnus Grehn förlag


Magnus Grehn förlag är ett mikroförlag som släpper titlar i genre som poesi, noveller och serier.

Magnus Grehn förlag

SmåBUS

SmåBUS, Barn- och Ungdomslitteratur Småland främjar ett utbyte av inspiration och kunskaper om litteratur för barn och ungdomar på regionell, nationell och internationell nivå. Genom ett utbud av kurser, föreläsningar, konferenser samt samverkan mellan författare, illustratörer, förlag, bibliotek och bokhandlar vill föreningen bidra till en kulturell utveckling i Astrid Lindgrens anda.

SmåBUS
bottom of page