top of page

Pilsnerpoesin till hyrbridscenenSom en del i vårt arbete att göra ordkonst mer lättillgängligt, både för de som vill dela sina eller andras texter och för de som bara vill lyssna och ta del av gemenskapen. Vi vill att kultur ska vara tillgänglig för alla, oavsett vart du kommer ifrån, var du är, ålder, läggning, funktionsvariation eller sinnesstämning. Vi vill ha en låg tröskel till vår scen, alla ska känna sig välkomna, amatörer, proffesionella och alla där emellan.

Vår Pilsnerpoesiscen har efter coronans restriktionstid vidareutvecklats i vårt Rampprojekt till en hybridscen, vilket innebär att vi både finns digitalt och på fysiska platser.


Vi är i nuläget på Kultivera i Tranås, i Litteraturhuset i Jönköping, i Wales och givetvis hemma hos dig!


Huvudspråken som används är svenska och engelska, men vi är inte begränsade av dessa. Man är välkommen att läsa på vilket språk man vill!


Hitta uppdaterad info och vår zoomlänk via Evenemang på på Pilsnerpoesins facebooksida.


Historia


SWE: Pilsnerpoesi är poesikvällar som arrangerats på restaurang Ban Thai i Tranås under avslappnade och opretentiösa former, där professionella och amatörer turas om vid mikrofonen för att läsa sina verk inför publik. Det är en öppen mick tillställning så alla som känner sig manade är välkomna att framträda. Idén kom från den alldeles för tidigt bortgångne poeten Anthony Jones som hade startat upp ett liknande projekt hemma i Carmarthen, Wales. Namnet var Poems and Pints och här i Tranås blev evenemanget självklart kallat Pilsnerpoesi. Pilsnerpoesi arrangeras sex-åtta gånger per år och ibland sammanfaller det med ett boksläpp, eller ett besök av en långväga gäst. Vissa kvällar tillägnas ett särskilt tema.

History

ENG: Pilsnerpoesi is poetry nights that from the start were arranged at restaurant Ban Thai in Tranås under laidback and unpretentious forms, where professionals and amateurs take turns at the mic to read their poems in front of an audience. It’s an open mic event so everyone who feels up to it is welcome to perform. The idea was originated by the now sadly deceased poet Anthony Jones who had started up a similar project back home in Carmarthen, Wales. The name was Poems and Pints and in Tranås the obvious choice was Pilsnerpoesi. Pilsnerpoesi is held 6-8 times a year and sometimes coincides with a book release, or a visit from a long distance guest. Some nights are dedicated to a certain theme.Artikel:

Pilsnerpoesi en berättelse


2014 deltog Anthony Jones i ett litterärt residens i Tranås tillägnat Dylan Thomas, och samma sommar introducerade han Pilsnerpoesi för lokalbefolkningen. Evenemanget gick av stapeln på restaurang Ban Thai och där har Pilsnerpoesi hållit sig kvar. Samma premisser gällde här som där: alla som ville fick vara med och läsa egna eller andras dikter. I början arrangerades en poesikväll en gång i månaden, senare har det blivit mer sporadiskt, men det har alltid varit minst fyra gånger per år, varav två på den alltid lika välbesökta Fringe-festivalen.Spellista:

Pilsnerpoesi/Poems & Pints
bottom of page