top of page

Passion for Words


SWE: Sedan 2014 har Passion for Words varit ett stående inslag på at the Fringe-festivalen. Passion for Words är en uppskattad del av festivalen där författarna som deltar i det årets residens, blir presenterade och intervjuade inför publik. I en mindre lokal i intim miljö hålls ett samtal där författaren kan dela med sig av sina erfarenheter av skrivandet. Varför personen i fråga började skriva och vad man vill uppnå med sitt skrivande. Vad berättandet betyder och hur man upplever betydelsen av det skrivna ordet. Samtalet kan få filosofiska vinklingar, det kan bli politiska aspekter eller humoristiska anekdoter. Kort sagt; samtal om litteratur som förhoppningsvis är djuplodande, stimulerande och underhållande. Under programmets gång görs det också plats för korta avbrott då författaren läser ur sina egna verk och efteråt kan publiken ställa frågor direkt till författaren. Evenemanget brukar hålla på i en timme. De första åren presenterades författarna tillsammans i grupp, för att sedan 2016 få varsin dag. Förutom att arrangera det hela bidrar Kultivera också med att filma samtalen för att sedan redigera dem och göra Passion for Words tillgängligt på internet.


ENG: Passion for Words has since 2014 been a regular feature in the at the Fringe-festival. Passion for Words is an appreciated part of the festival where the writers participating at that year’s residency are introduced and interviewed in front of an audience. In a smaller room with intimate atmosphere a conversation takes place where the writers can share their experiences in creative writing. Why did they start writing and what is it they want to achieve. What does story telling mean to them and how they perceive the impact of the written word. The discussions can go either way; philosophical angles, political perspectives or humorous anecdotes. In short: talks about literature that hopefully are in-depth, stimulating and entertaining. During the programme there are short breaks when the writers read some of their work and afterwards the audience can ask questions directly to the writer. The event usually takes one hour. The first years the writers were introduced together as a group, but since 2016 they have one day each. Besides arranging the event Kultivera also film the conversations and then edit the material to make Passion for Words available on the internet.Artikel:

Passion for Words

Sedan 2014 har Passion for Words varit ett stående inslag på at the Fringe-festivalen. Passion for Words är en uppskattad del av festivalen där författarna som deltar i det årets residens, blir presenterade och intervjuade inför publik. I en mindre lokal i intim miljö hålls ett samtal där författaren kan dela med sig av sina erfarenheter av skrivandet.Spellista:

Passion for Words evenemang sen 2014Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page