top of page

Om Litteraturcentrum >kvu

Litteraturcentrum >kvu vill visa ingångarna till litteraturen och läsandet, och därmed till det mer avancerade tänkandet. I den pedagogiska litteraturen är samtal runt böcker och författarbesök den mest effektiva formen för att väcka läsintresse. Därför kommer vi att satsa på författarna, ge dem utrymme att berätta om sina böcker och föra samtal med sina läsare. Vi vill också låta vuxna och ungdomar ges utrymme att uttrycka sina tankar i skrift och själva erbjudas möjlighet att ta författarens roll som förmedlare av text. Det här kommer att ske genom en serie evenemang på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Litteraturcentrum >kvu

Bakgrund

När man skapar ett litteraturcentrum känns det passande att fira detta genom att också skapa ett nytt ord. Men vad ska ordet vara? Vad ska dess värden vara? Vad ska det betyda? Vad ska det uttrycka?

Ur det historiska perspektivet inspireras >kvu av Kväde som kommer från en tradition av muntlig vikingadiktning där man förväntades skapa en dikt för att beskriva en händelse i samma ögonblick som den skedde.

Ordet >kvu har tre komponenter. > betyder ”mer än”, för att symbolisera vad som finns bortom texten, inte bara den traditionella eller förväntade. ”kv” eftersom en av skaparna gillar ljudet och det var de första två bokstäverna i ordet kväde. Till sist ”u”, som skapar balans och ger ordet en full spektrumupplevelse med både hårda och mjuka ljud i samma ord.

Eftersom ordet börjar med en symbol behöver det inte börja med stor bokstav. Ordet ska symbolisera nytt tänkande, skillnad och provokation, språkkonst, uttryck, verb, intimitet, råhet, brist på filter, i ditt ansikte, närbild, process och bortom ord.

Litteraturcentrum >kvu är en samling organisationer, både lokala, nationella och internationella som alla har en koppling till Jönköpings region och språkkonst. 

Kultivera, Populär Poesi, Magnus Grehn Förlag, Kopuntu Turkiet, Barn- och Ungdomslitteratur Småland, Litteraturcentrum Uppsala och Write4Word Wales jobbar tillsammans med bok och tidskriftsproduktion, språk-, metod-, evenemang-, festival- och residensutveckling med huvudinriktning på process och nytänkande. 

Några av de verksamheter som drivs av Litteraturcentrum >kvu är:

 • Populär Poesi – Sveriges bästa poesitidskrift

 • Förlagsarbete – Chap, Magnus Grehn förlag

 • Översättningsarbete

 • Young writers Lab - ett internationellt författarsamarbete med studenter från regionen.

 • Pilsnerpoesi och Ordet i Centrum - alternativ mötesplats för att träffas och dela med sig av litteratur i alla former.

 • Passion for Words – seminarium om nya projekt inom den litterära världen.

 • SmåBUS barnboksfestival

 • Internationell Poesifestival Jönköping 

 • Tranås At the Fringe - en internationell ordfest för nätverkande, utveckling och underhållning inom språkkonst. 

 • Residens - där vi bjuder in internationella språkkonstnärer att arbeta och utvecklas i samarbete med lokala utövare.

 • Krispiga kaskader – Nationell poesitävling för alla, regional poesitävling för gymnasieelever

 • Waterghost - metodutveckling i kreativ form inom bland annat litteratur.

bottom of page