top of page

Ripples

Ripples är ett litterärt projekt som primärt handlar om översättning av poesi.

Vi har under lång tid samarbetat med poeter och författare, både i Sverige och internationellt genom vår hybridscen Pilsnerpoesi, och tack vare det byggt upp ett betydande nätverk. En naturlig följd av detta är att arbeta med översättningar för att tillgängliggöra författarnas verk på olika språk.

Det är vad Ripples handlar om; hur långt man kan ta översättningar eller tolkningar av ett poetiskt verk. Att översätta en dikt för att i sin tur låta översättningen tolkas på ett nytt språk.

Dikten kan framföras som ett video-poem, vilket innebär att det kan uppstå nya aspekter som på ett påtagligt sätt kan ändra verkets ton och karaktär, men även betydelsen och budskapet.

Vi har samlat dessa performativa tolkningar av poetiska verk till ett arkiv på YouTube. Ett arkiv som ständigt kommer fyllas på och växa med nya bidrag.

Från ett språk till ett annat, med dessa översättningar och tolkningar vill Ripples låta orden sprida sig likt ringar på vattnet.

ripples
Ripples - Spanish

Ripples - Spanish

Ripples - English

Ripples - English

bottom of page