Kontakt

Colm Ó Ciárnain

colm@litteraturcentrum.nu

+46 70 580 4663

Litteraturcentrum >kvu
Storgatan 17

573 32 Tranås
Sweden

Ett Litterärt nätverk med stöd av sina medlemmar samt:

Region Jönköpings Län, Tranås Kommun, 

Svenska Akademien och Kulturrådet.

© 2021 Litteraturcentrum >kvu