top of page

Varför du inte vet någonting om ukrainsk musik

Att utkämpa ett kolonialkrig innebär att ompröva det förflutna och knyta nya band med nutiden. Under lång tid kunde man säga att ukrainsk musik dvaldes i skuggan av sina östeuropeiska grannländer, som alla ser likadana ut med västerländska ögon.

Varför du inte vet någonting om ukrainsk musik
bottom of page