top of page

LJUSA AVENYERS SMUTS: EN SAMLING FILMEKFRASER
Under Tranås at the fringe 2023 genomförde Tabergsådalens kulturhus tillsammans med festivalarrangören Kultivera en workshop i ekfrasskrivande. De första dagarna under festivalen ägnades internationella kortfilmer, oftast med starka konstnärliga anspråk och ett poetiskt präglat bildspråk. Det gjorde dem utmärkta att skriva ekfraser på.

Ekfrasbegreppet är gammalt och kommer ur försöket att verbalisera visuella konstverk, men med tiden har det vidgats och används numera som försöket att skriva eller reagera utifrån en annan konstform än skrivandet.

Under workshopen visade vi fyra filmer: The Call av Camilla Novais, Dragonflies av Ian Gibbins, Because You Speak of Fur av Patricia Delso Lucas och Johanna Wagner samt Water and More Water av Fransesca Svampa. Under 15 minuter mellan varje film fick deltagarna skriva reaktioner på filmerna. Reaktionerna kunde svara mot filmernas tematik eller vara friare associationer.

Efter workshopen tog deltagarna hem sina texter och bearbetade dem, varpå de som ville delta i en antologi skickade dem till redaktören för densamma, Peter Nyberg Mollung. Han gjorde en layout och nu finns antologin i både fysisk form och som ljudbok.

Om du är intresserad av att arbeta med ekfraser som företeelse är du välkommen att kontakta Tabergsådalens kulturhus. Workshopen kommer att genomföras igen sommaren 2024.

Commentaires


bottom of page