top of page

Ekfrastisk Film Workshop - Ek workshop

21 maj 2024 12:34:56

Under årets at the Fringe bjöds publiken på en exklusiv visning av tre experimentella filmer, alla utvalda av Laura Bianco, ansvarig för festivalens filmdel. Det hela kallades Ekfrastisk Film Workshop.

Under årets at the Fringe bjöds publiken på en exklusiv visning av tre experimentella filmer, alla utvalda av Laura Bianco, ansvarig för festivalens filmdel. Det hela kallades Ekfrastisk Film Workshop. Ekfras betecknar ett skrivet verk som beskriver ett annat konstverk, och i det här fallet betyder det alltså att hugade poeter skriftligt skulle reagera på filmerna. Initiativtagare till projektet var Peter Nyberg.

Sju poeter kände sig manade och under den timme som filmvisningen tog skrevs 17 dikter. Efter workshopen redigerades dikterna av poeterna själva för att sedan samlas ihop för att sammanställas i en bok. Bokens titel är Benen minns skogen magen alla fullmånar och är utgiven av Litteraturcentrum KVU - CHAP.

Det tvärkulturella projektet tog dock inte slut med detta. Senare fick poeterna, vid olika tidpunkter och platser, läsa sina bidrag framför kamera för att sedan redigeras av den walesiska poeten Dominic Williams. De poetiska kortfilmerna visades på Nature & Culture: International Poetry Film Festival i Köpenhamn. En filmfestival som drivs av kulturföreningen Red Door och dess driftiga förgrundsfigur Elisabeth Torres. Filmerna finns även att beskåda i det permanenta arkivet i Det Poetiske Fonotek (poeticphonotheque.com).

Det här projektet är ännu ett bevis på vad Kultivera kan och vill göra. Att blanda olika konstnärliga genrer och använda sig av sitt väl utbyggda nätverk. Poeter på plats i Tranås får möjligheten att reagera på experimentell film. De nedskrivna dikterna blir sen lästa framför kamera. Detta resulterar i kortfilmer som i sin tur redigeras och visas på en filmfestival i Köpenhamn.

Med Ekfrastisk Film Workshop blandades det visuella med det litterära, det lokala med det internationella. Bland de tio aktörerna (tre regissörer och sju poeter) var fem länder representerade: Österrike, USA, Kanada, Wales och Sverige. Man skulle kunna uttrycka det så att från projektets inledning i småstaden Tranås spred sig verket likt ringar på vattnet hela vägen till storstaden Köpenhamn. Kultivera - mellan någonstans och ingenstans.

bottom of page