top of page

Kulturarv

10 juni 2020 08:15:34

Att Kultivera är en förening som sysslar med kultur är ingen hemlighet och att festivalen at the Fringe är föreningens flaggskepp är numera allmänt känt. Trots det kunde jag själv ibland undra vad de egentligen arbetade med på Kultivera. Jag själv började jobba där våren ‘18 och fick året efter anställning och har givetvis fått en större inblick vad som sker bakom kulisserna, men kan fortfarande bli lite ställd när jag får frågan: -Jaha, du är på Kultivera nu. Vad pysslar ni med för nåt, då?

Jag rabblar upp standardsvaren om the Fringe, pilsnerpoesikvällarna, att vi tar hit poeter och samtidskonstnärer på residens (och så får man försöka förklara vad residens är), och säger något om att det är mycket pappersarbete, blanketter och ansökningar hit och dit, men om jag försöker gå lite djupare så skulle svaret bli: Vi försöker förvalta ett kulturarv. Att med kulturens hjälp också visa upp staden Tranås.
Kultur betyder ju många olika saker som bland annat bearbetning, bildning, odling men också livsmönster som exempelvis språk, värderingar och konst. Olika samhällen och civilisationer har och är skiftande kulturer med sina respektive normer och levnadssätt. Vi på Kultivera försöker förhålla oss till detta i vårt arbete. Förutom våra egna arrangemang gör vi det genom konstnärerna som vi engagerar. De kommer hit från hela världen för att arbeta med sina projekt, där mycket av arbetet handlar om att låta sig inspireras av miljön, men också att involvera den lokala befolkningen. Man kanske kan säga att vi tar den ‘stora’ världen till ‘lilla’ Tranås.

Vi arbetar med kultur som inte bara ser framåt utan även rör sig bakåt i tiden. Det handlar inte om någon sentimental tidsresa i nostalgins tecken eller någon slags kulturell variant av arkeologisk utgrävning. Det handlar om att hålla historien vid liv, att inte låta den tyna bort i glömska. Att inte bara presentera vad Tranås har att visa upp nu, utan även presentera vad Tranås en gång hade att visa upp.

Det görs på flera olika sätt: genom diverse stadsvandringar där olika platser av kulturhistoriskt intresse visas upp för allmänheten. Nya och gamla författare från trakten presenteras i flera böcker i serien Författare i Sommenbygd. Unga författare har fått jobba med ett projekt kallat Platsens författare, kopplat till en klassisk författare med anknytning till Tranås: Fritiof Nilsson Piraten.

Konstnärer från hela världen har kommit hit, och fortsätter att komma, för att jobba med projekt som på något sätt har med Tranås och dess historia att göra. Ett exempel är Bildhuggarverkstaden, en plats som få Tranåsbor känner till. En undanskymd och sedan länge igenbommad arbetsplats på en innergård som även var något av ett centrum för dåtidens kulturutövare. En liten plats som på sätt och vis blev en samlingspunkt för stadens konstnärer och intellektuella.

Ett annat är Letters, ett projekt som handlar om kommunikationen som pågick mellan lokala punkare och likasinnade runt om i världen i form av brevväxling innan den digitala världen slog igenom. Breven ska arkiveras och konstnärer ska använda materialet som utgångspunkt till sina egna konstprojekt.
Legacy; ett projekt där konstnärer ska utforska språkets betydelse vad gäller arv och kultur, där även tvåspråkigheten ska behandlas och konstnärerna samarbeta med SFI i Tranås. Konstnärerna kommer utforska Tranås och skapa konstverk i offentlig miljö eller också verk som är interaktiva och som kommenterar begreppen tvåspråkighet eller integration.

Dessa projekt och många andra har slutförts, är pågående eller kommer att påbörjas. En del av projekten handlar om det som händer idag, men minst lika många avhandlar det som hände förr. Det innebär mycket grävande i arkiven, att slå i historieböcker och prata med människor väl bevandrade i lokalhistoria. Det handlar om att ta fram, belysa, presentera och arkivera materialet. Att binda samman dåtid med nutid och visa att det som händer idag inte sker av en slump, att vi inte lever i ett vakuum. Kort sagt: att bevara arvet.
Kultiveras medarbetare har också varit runt på diverse loppmarknader i staden och inhandlat tavlor och illustrationer av lokala konstnärer i syfte att bevara men även arkivera och dokumentera konst med anknytning till Tranås.

Det har även getts ut fyra böcker under Kultiveras namn: Skogspoesi, en samling dikter skrivna av elever från Kulltorpsskolan, Gnosjö, årskurs 5-6. Boken gjordes i samarbete med Young Writers Lab och Gnosjö bibliotek.The unfinished book: en samling noveller skrivna av elever från Holavedsgymnasiet, Tranås. Gjord i samarbete med Young Writers Lab. Waterghost: Waterghost är en improvisationsmetod, utarbetad av Jamie Sturrock, för att utveckla kreativitet och konstnärskap. Detta är en metodbok med studiecirkelmaterial i samarbete med Region Jönköpings län. Moheb Soliman: Swedish rock record. En diktsamling utgiven i CD-format.

Föreningen Kultivera har sakta men säkert skapat sig ett namn, inte bara i Sverige utan även utomlands. Kultivera har varit med och startat upp Young Writers Lab, ett projekt som vill utveckla studenters kreativa skrivande, och har ett nära samarbete med föreningar som Write4Word, Jönköpings Poesifestival, Smålitt, Nya Småland och kontaktnätet utvidgas hela tiden. Fler och fler hör talas om den aktiva kulturföreningen i norra Småland och konstnärer söker sig hit, arbetar och låter sig inspireras av den kreativa miljön. Många av dem har återkommit till Tranås och några har varit här ett flertal gånger och det har skapat en familjär stämning. Man lär känna människor, man knyter kontakter, utbyter tankar och idéer, umgås och får nya vänner.

En av alla dessa konstnärer som vistades här flera gånger var poeten Anthony Jones från Wales. Han deltog i det första litteraturresidenset 2014 och var indirekt anledningen till att Pilsnerpoesi startade. då det från början var inspirerat av Anthonys projekt hemma i Wales: Poems and pints. Tyvärr gick Anthony bort alldeles för tidigt men hans ande svävar fortfarande kvar över oss här på Kultivera,om inte annat i formen av hans ‘teapot’.

bottom of page