top of page

at the Fringe

Årligen ordnar vi en Fringe-festival och detta år är det fjärde gången i ordningen. 2017 mellan den 1 till den 8 juli. Mikroförlagsmässa, Ordet i Centrum, Passion för Words – intervjuer av författare från scen, internationella författare, teater, dans mm. Sammantaget arrangeras runt 50 framträdanden

Festival

At the Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival. Det var inte arrangörerna utan en journalist, Robert Kemp, som skapade begreppet “at the Fringe” för att beskriva en serie initiativ som togs i marginalen av den större festivalen.

Därefter har idén om fringe-festivaler spridit sig över hela västvärlden som en beteckning på en en serie händelser som inte har en särskilt stark styrning utan bygger på att enskilda människor engagerar sig och framför sådant de tycker om.

US association of Fringe Festsivals försöker ringa in vad en fringefestival består av: Olika typer av kulturella framträdanden – litteratur, konst, musik, teater, föreläsningar. Vem som helst får göra vad som helst (nästan). Blandningen av proffs och amatörer är viktig. Festivalen ska vara billig (vår är gratis) så att vem som helst kan komma och titta. Deltagarna ska bidra med något originellt eller i alla fall något i original. Framträdandena ska vara korta och de tekniska lösningarna enkla. Längden på festivalen kan variera mellan några dagar och några veckor.

Festival

Festival

Festival

Festival

bottom of page