top of page

Enskilda författarresidens

Under kortare eller längre perioder bor författare i Kraftverket. Syftet med deras vistelser ska vara att förfärdiga verk eller att ges tid att arbeta med sitt skrivande på något sätt. Följande författare har bott och arbetat i residenset:

Residens

Residens

Residens

Residens

Residens

bottom of page