top of page

Critical Heritage

Critical Heritage är tvärvetenskapliga undersökningar och insamlande av kulturhistoriska fakta. Syftet med undersökningarna är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi uppfattar vårt kulturarv. Vi bjuder in samtida konstnärer att ge sin reflektion och tolkning på tidigare konstverk och artefakter.
Critical Heritage

LOKAL KULTURHISTORIA
SWE: ”Mellan Någonstans och Ingenstans” har blivit Kultiveras slogan för att framföra Tranås med omnejds historia. Gräv där du står, Deep Geography, Psychogeography, Platsens poesi, intervjuer, lokalhistoria och stadsvandringar är några av de verktyg som har använts för att gå in och undersöka traktens historia. Flera konstnärer, författare och andra kulturutövare från Sverige och runt om i världen har sedan flera år utforskat vår trakt när de varit i residens i Tranås. De har använt sig av stadsbiblioteket, Eriksbergs museum, Kultur & Fritid, regionala arkiv- och museum. Kulturutövare har kontaktat och samarbetat med lokalbefolkningen och olika föreningar i sitt sökande efter exempelvis Bildhuggarverkstaden, pälshistorien, stenmurar, folklore eller annat.

Man värnar också om framträdande litterära gestalter som har anknytning till Tranås på olika sätt. Eric Hermelin, författare och översättare som växte upp på Gripenbergs slott. Harriet Löwenhjelm, poet och konstnär som vårdades och avled på Romanäs sanatorium. Fritiof Nilsson Piraten, författare som levde i Tranås 1921-31 där han drev en advokatbyrå. Man har även byggt upp ett ansenligt bibliotek och ett stort arkiv med koppling till Tranås.

Kultivera hoppas att folket i trakten ska få syn på sig själva och bli mera intresserad av den lokala historien och få en större självkännedom och självförtroende eftersom Tranås inte bara är en plats i ingenstans utan också i någonstans. Varken bättre eller sämre än andra städer.


ENG: “Between Somewhere and Nowhere” has become Kultivera’s slogan in order to present the history of Tranås and its surroundings. Dig where you stand, Deep Geography, Psychogeography, the poetry of the place, interviews, local history and city walks are some of the tools being used to look into and examine the history of the area. Several artists, writers and other cultural practitioners from Sweden and around the world have for many years exploring our region when staying here in residencies. They’ve been using the local library, Eriksbergs museum, the Cultural and Leisure Services Department and regional archives and museums. Cultural workers have been in contact with and worked with the local community and various societies in their search of Bildhuggarverkstaden, the fur history, stone walls, folklore and other things.
Kultivera also cares about prominent literary figures connected to Tranås in various ways. Eric Hermelin, writer and translator who grew up at Gripenbergs castle. Harriet Löwenhjelm, poet and artist who was nursed and passed away at Romanäs sanatorium. Fritiof Nilsson Piraten, writer who lived in Tranås between 1921-31 where he ran a law firm. In addition to that Kultivera has established a significant library and a huge archive with connections to Tranås.

Kulitvera wishes the local community to recognize themselves and become more interested in the local history and be more self aware and confident, since Tranås is just not a place in nowhere but also in somewhere. Neither better nor worse than other cities.

bottom of page