top of page

Festivaler & Evenemang

Litterturcentrum jobbar aktivt med olika festivaler och andra evenemang. Både som arrangörer och medarrangörer samt som stödjande funktion. Våra återkommande arrangemang är bl.a. Pilsnerpoesi och at the Fringe - Internationell kulturfestival.
Festivaler & Evenemang

PILSNERPOESI
SWE: Pilsnerpoesi är poesikvällar som arrangeras på restaurang Ban Thai i Tranås under avslappnade och opretentiösa former, där professionella och amatörer turas om vid mikrofonen för att läsa sina verk inför publik. Det är en öppen mick tillställning så alla som känner sig manade är välkomna att framträda. Idén kom från den alldeles för tidigt bortgångne poeten Anthony Jones som hade startat upp ett liknande projekt hemma i Carmarthen, Wales. Namnet var Poems and Pints och här i Tranås blev evenemanget självklart kallat Pilsnerpoesi. Pilsnerpoesi arrangeras sex-åtta gånger per år och ibland sammanfaller det med ett boksläpp, eller ett besök av en långväga gäst. Vissa kvällar tillägnas ett särskilt tema.

ENG: Pilsnerpoesi is poetry nights arranged at restaurant Ban Thai in Tranås under laidback and unpretentious forms, where professionals and amateurs take turns at the mic to read their poems in front of an audience. It’s an open mic event so everyone who feels up to it is welcome to perform. The idea was originated by the now sadly deceased poet Anthony Jones who had started up a similar project back home in Carmarthen, Wales. The name was Poems and Pints and in Tranås the obvious choice was Pilsnerpoesi. Pilsnerpoesi is held 6-8 times a year and sometimes coincides with a book release, or a visit from a long distance guest. Some nights are dedicated to a certain theme.
Se mer på: www.litteraturcentrum.nu/post/pilsnerpoesi-p-p

AT THE FRINGE
SWE: Festivalen at the Fringe är förmodligen den mest bidragande orsaken till att Kultivera har blivit ett känt och aktat namn inom konst- och kulturkretsar. Festivalen har arrangerats varje år sedan 2014, som kontinuerligt vuxit både vad gäller publik och evenemang. Första året var at the Fringe en festival med cirka tjugo evenemang och några hundra besökare. Nu har festivalen vuxit till ett arrangemang som sträcker sig över en vecka med 2500 besökare och mer än 50 evenemang hittills varje år. Bland dessa märks poesiaftnar, föreläsningar, konferenser, seminarier, boksläpp, specifika temadagar, en mikroförlagsmässa och spännande tvärkulturella möten, bland annat där författare har interagerat och samarbetat med filmskapare och dansare.
Se mer på: www.atthefringe.org

ENG: The at the Fringe-festival is arguably the biggest reason why Kultivera has become a household name within the arts and culture scene. Since it’s first year in 2014 the festival has been going and growing both in terms of audience and production. The first year the festival had about 20 events and a couple of hundred visitors. Today the festival has grown into an event which goes on for over a week with 2500 visitors and more than 50 events. Among those you’ll find poetry nights, readings, talks, lectures, conferences, seminars, book releases, specific theme days, a micro publisher’s fair and exciting intercultural meetings, for example when writers interacted and collaborated with filmmakers and dancers.
Read more: www.atthefringe.org.


POETRY SLAM
Poetry Slam Jkpg Region: Poetry slam är en tävling i scenpoesi där poeter framför sina egenskrivna texter och bedöms av publiken. Svenska Mästerskapen i Poetry Slam är en årlig tävling i scenpoesi som samlar poeter från hela regionen för att slåss om att bli Sveriges bästa estradpoet. Runt om i landet pågår under året tävlingar för att ta fram de fyra bästa scenpoeterna i respektive region - från Norrbotten till Skåne. Kultivera ska hålla i deltävlingen i Tranås.
Se mer på: www.facebook.com/poetryslamjkpg/

JÖNKÖPINGS POESIFESTIVAL
Jönköpings Poesifestival: Kultivera med Magnus Grehn Förlag, Populär Poesi och Victor Rojas har skapat en internationell poesifestival i Jönköpings stad under 2018. Kultivera ska fortsätta med det här arbetet också under 2019.
Se mer på: www.facebook.com/InternationellPoesifestivalJkpg/

SMÅBUS
SmåBUS barnboksfestival: SmåBUS barnboksfestival och konferens i Vetlanda som är inriktad på professionella barnboksförfattare och illustratörer, där Kultivera är en samordnande partner.
Se mer på: http://smabusfestival.se/sv/

CORACLE EUROPE
Coracle Europe Autumn Festival i Wales: Ett nytt samarbete med vår internationella partner i Wales, Write4Word, där Kultivera ordnar en kulturfestival med Walesiska och svenska kulturutövare för att förstärka banden mellan Sverige, Jönköpings Region och Wales. År 2018 släpptes en engelsk översättning av en regional poet under festivalen, samtidigt som en illustratör från Malmö ställde ut.
Se mer på: www.facebook.com/CoracleEuropeAutumnFestival/

bottom of page