top of page

Verksamhet

Spoken Work Litteraturcentrum Kvu
Spoken Work Litteraturcentrum Kvu
Poesi Litteraturcentrum Kvu

at the Fringe

 

Årligen ordnar vi en Fringe-festival och detta år är det fjärde gången i ordningen. 2017 mellan den 1 till den 8 juli. Mikroförlagsmässa, Ordet i Centrum, Passion för Words – intervjuer av författare från scen, internationella författare, teater, dans mm. Sammantaget arrangeras runt 50 framträdanden Läs mer här>>

 

At the Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival. Det var inte arrangörerna utan en journalist, Robert Kemp, som skapade begreppet “at the Fringe” för att beskriva en serie initiativ som togs i marginalen av den större festivalen.

 

Därefter har idén om fringe-festivaler spridit sig över hela västvärlden som en beteckning på en en serie händelser som inte har en särskilt stark styrning utan bygger på att enskilda människor engagerar sig och framför sådant de tycker om.

 

US association of Fringe Festsivals försöker ringa in vad en fringefestival består av: Olika typer av kulturella framträdanden – litteratur, konst, musik, teater, föreläsningar. Vem som helst får göra vad som helst (nästan). Blandningen av proffs och amatörer är viktig. Festivalen ska vara billig (vår är gratis) så att vem som helst kan komma och titta. Deltagarna ska bidra med något originellt eller i alla fall något i original. Framträdandena ska vara korta och de tekniska lösningarna enkla. Längden på festivalen kan variera mellan några dagar och några veckor.

Coracle Europe Literary Residency

Med inslag av den akademiska världen kommer det fjärde årliga litteraturresidenset hållas. När författarna samlas på Kraftverket finns ett särskilt fokus på poesi. En annan gemensam faktor är att alla residensdeltagarna har högre akademiska utbildningar. Residensdeltagarna är föreläsare från universitet i Kanada, Sverige, Wales och Irland. Vi förväntar oss samarbete som resulterar i spännande och oväntade resultat. Läs mer här>>

Enskilda författarresidens

Under kortare eller längre perioder bor författare i Kraftverket. Syftet med deras vistelser ska vara att förfärdiga verk eller att ges tid att arbeta med sitt skrivande på något sätt. Följande författare har bott och arbetat i residenset: Läs mer här>>

Pilsnerpoesi

En kväll i gemytlig atmosfär där alla med intresse för poesi eller öl är välkomna! Pilsnerpoesi innebär att alla som vill får vara med och läsa egna eller andras texter. Evenemanget leds av Lasse Strand.

Pilsnerpoesi (Poems and Pints) har sitt ursprung i Carmarthen, västra Wales. Skaparen är poeten Anthony Jones, som deltog i Dylan Thomas International Literary Residency 2014 i Tranås. Under sommaren introducerade han idén på Ban Thai och sedan dess har restaurangen haft en afton för Pilsnerpoesi varje månad.

Ordet i Centrum

Henry Bronett i samarbete med tidskriften Populär Poesi, Etnografiska Muséet och Restaurang Matmekka presenterar: ORDET I CENTRUM

Ord är vad vi når varandra med. De minskar avstånd mellan människor och därför vill vi leka med dem i musik, bild, tal och rörelse. På ett lustfyllt sätt vill vi nå besökaren i känslor som föder ord och ord som föder känslor.

 

På Ordets i Centrums facebooksida finns information om när nästa evenemang är: facebook.com/ordeticentrum 

Den första säsongen av Ordet i Centrum dokumenterades i Populär Poesi.

Det första Ordet i Centrum 2015 finns bilder från här

Författarturnéer / Wispa

Wispa innebär att Litteraturcentrum Tranås är en av värdarna för internationella litterära utbyten. Grundtanken kommer från Wales och Irland, där poeter gratis under parollen Wispa får åka mellan länderna för att framträda.

Ett exempel: Den Walesiska poeten Dominic Williams var mellan den 13 och 19 mars i Sverige för att arbeta fram formerna för The Yeats International Literary Residency. Han publicerade en e-bok Crëyr medan han var här och gjorde en turné med sin poesi i Tranås, Nässjö, Jönköping, Uppsala och Stockholm.

Dominic Williams är den första av många författare och poeter som vi hoppas ska ta del av vårt Wispaprogram

Förlagsarbete

Magnus Grehn Förlag har publicerat häften med översatta texter: Irving Stettners Hallå, Irving är det du? och John Bennetts Rök och speglar. Förlaget ger också ut originalverk som Jonas Bengt Svenssons Och sedan fogas ihop igen och Joakim Beckers I mitt huvud. Ett nytt grepp på poesimarknaden är att ge ut bredsidor: ett ark på lite lyxigare papper med poesi från en poet, den första från Joakim Becker.

Under sommaren kommer Anthony Jones (som var med i Dylan Thomas Literary Residency 2014) debut att översättas och publiceras på Magnus Grehn Förlag.

Under fem år har tre lärare på Holavedsgymnasiet rest runt Sommen för att samla in material till essäserien Författare i Sommenbygd. Sammantaget har nära 40 porträtt av författare som har levt och verkat i bygden ställts samman och majoriteten har också gått som serie i Tranås Posten. Den första delen, som innehåller 19 författare, kommer att släppas under försommaren.

 

Tillsammans med Dominic Williams förlag Iconau Books ger Magnus Grehn förlag och Litteraturcentrum under Yeats at the Fringe 2015 ut en antologi från 2014 års residens: Write a poem about it. Författarnas besök resulterade i verk som på olika sätt speglar deras tillvaro i Tranås. I poesi och prosa ska en berättelse över vistelsen sättas samman med Peter Nyberg som redaktör.

Tidskriften Populär Poesi

Populär Poesi skapades sensommaren 2009 av två gymnasielärare, Peter Nyberg och Peter Björkman. Vi tyckte att det behövdes ett forum för att höja poesins status. Med den inte oävna ambitionen startade vi en blogg. Tyvärr var formatet begränsande, därför utvecklades bloggen till en e-tidskrift. Med tiden har vi etablerat en form, fått en trogen läsarkrets och en handfull duktiga skribenter som publicerar olika former av texter om poesi hos oss.

Nr 16-17 var det första tryckta dubbelnumret av Populär Poesi.

Målet för Populär Poesi var att transformeras till en landsomfattande pappersprodukt. Ett första steg togs i och med att pdf-tidningen skapades. Den var specialgjord för läsplattor och för att man skulle kunna skriva ut texter och bilder. Ett andra steg togs när Svenska Akademien gav oss ett bidrag på 50 000 kronor, vilket medförde att vi i augusti 2013 kundetrycka det första numret av Populär Poesi. I samband med detta blev vi en ideell förening, för att kunna bemöta de ekonomiska och administrativa krav som ställs på en seriös tidskrift.

De första vinnarna i Populär Poesis tävling: Emil Fridlund och Tilda Friberg.

2013 genomförde vi tillsammans med Holavedsgymnasiet vår första poesitävling. Mediaeleverna på skolan formgav en vinnarantologi, teater- och dansesteter gestaltade de tjugo vinnardikterna i antologin och två vinnare utsågs: en från gymnasieskolan och en från allmänheten. De första vinnarna blev Emil Fridlund (allmänna tävlingen) och Tilda Friberg (Gymnasiets tävling).

Hösten 2014 arrangerade vi för första gången Ordet i centrum tillsammans med Henry Bronett och Etnografiska museets restaurang Matmekka. Under fyra kvällar bjöds poeter, musiker, konstnärer och föreläsare in att under tio minuter uttrycka något från restaurangens scen.

Sensommaren 2014 nominerades vi av Föreningen Svenska Kulturtidskrifter till Sveriges bästa kulturtidskrifttillsammans med fyra andra tidningar.

Våren 2015 blev Populär en fristående del av Litteraturcentrum Tranås.

Framför allt roar det oss att skriva, ytterst har vi förstått att det är i skrivandet, läsandet och fascinationen för poesi som kärnpunkten finns. Inte desto mindre strävar vi fortfarande efter att höja kunskapen om poesi hos allmänheten.

Just nu har vi runt 75 000 läsare (besökare som stannar längre än två minuter på domänen och rimligtvis läser något) per nummer.

På www.popularpoesi.se finns drygt 900 artiklar om poesi.
I vår facebookgrupp kan du publicera dikter och få respons på dem, eller bara avnjuta andra poeters dikter.
På vår facebooksida får du information om vad som händer.
I vår webshopp kan du bli medlem i föreningen eller köpa lösnummer.

bottom of page