top of page

Platsens författare 2018

Årets unga författare:

Tranås författarstipendium:

Ullias Berglund platsens författare
Ullias Berglund

Ulias vill skriva en experimentell novell om ungdomar. Det är sommar, svenskt men också queer och där relationer, identitet och meningslöshetens mening står i centrum. Han vill blanda orden med bilder och menar att trots poetiska inslag får novellen inte vara svårläst. Som inspirations-källor nämner han både datorspel och poetry slam.

platsens författare
Joanna Hellström

Johanna vill påbörja en novellsamling där utgångspunkten är skildringar ur hennes eget liv, men där innehållet i novellerna ska skilja sig från varandra. De ska vara baserade på verkliga händelser men blandas upp med fiktiva inslag. Hon vill få miljö- och personbeskrivningarna att vara detaljerade för att förhöja läsarens upplevelse.

Person Writing
Mentorer/curatorer

Joanna och Ullias ska få stöd under deras tid i Piraten Huset av Dominic Williams och Freke Räihä. Dominic arbetar inom förlags arbete och kreativt skrivande, hans arbete i Trinity  University Wales och Write4Word. Freke är poet och adjunkt på Jönköping University i kreativt skrivande.

Dominic.jpg
Dominic Williams

Författare & curator

I Fritiof Nilsson Piratens namn

Tranås kommun, Kultivera, Piratensällskapet och Regionbibliotek Region Jönköpings län vill lyfta minnet av författaren Fritiof Nilsson Piraten. Han bodde och var verksam som advokat och författare i Tranås under tio år. Här finns en lokalavdelning av Piratensällskapet som har en egen lokal i det så kallade Piratenhuset på Storgatan.

Ett sätt att introducera unga till författarskapet är att låta dem reagera på Piratens liv och verk. De två ungdomar som blir aktuella för stipendiet får varsin arbetsplats i huset där Fritiof Nilsson Piraten bodde. Under tre veckor från 25 juni till 15 juli får de likaledes chansen att både arbeta med sitt eget författande och knyta kontakter med professionella internationella och nationella författare, då ett internationellt författarresidens, Coracle Europe Literary Residency, och festivalen at the fringe med cirka 100 programpunkter, arrangeras vid samma tid.

För en intresserad allmänhet får ungdomarna i augusti visa sin reaktion under en ceremoni i biblioteket i Tranås.

Freke  Räihä.JPG
Freke Räihä

Författare & curator

bottom of page