top of page
Verksamhet
Här kan du läsa om vår verksamhet.
Festivaler & Evenemang
Festivaler & Evenemang

Litterturcentrum jobbar aktivt med olika festivaler och andra evenemang. Både som arrangörer och medarrangörer samt som stödjande funktion. Våra återkommande arrangemang är bl.a. Pilsnerpoesi och at the Fringe - Internationell kulturfestival.

Förlagsverksamhet
Förlagsverksamhet

Litterturcentrum samarbetar med flera oberoende microförlag som ger ut böcker i mindre upplaga. Under at the Fringe-festivalen håller vi även en bokmässa för dessa.

Litteraturresidens
Litteraturresidens

Litteraturcentrum anordnar årligen tillsammans med Kultivera litteraturresidens: Coracle International Literary Residency under tre veckor. Det har plats för fem författare och en curator. Verksamheten är under den åtta dagar långa at the Fringe-festivalen riktad mot samhället där författarna verkar som ledare för workshops eller framträder. Övrig tid ägnar författarna åt att arbeta med sina verk.

Critical Heritage
Critical Heritage

Critical Heritage är tvärvetenskapliga undersökningar och insamlande av kulturhistoriska fakta. Syftet med undersökningarna är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi uppfattar vårt kulturarv. Vi bjuder in samtida konstnärer att ge sin reflektion och tolkning på tidigare konstverk och artefakter.

Utbildning & Kurser
Utbildning & Kurser

Litteraturcentrum >kvu vill visa ingångarna till litteraturen och läsandet, och därmed till det mer avancerade tänkandet. I den pedagogiska litteraturen är samtal runt böcker och författarbesök den mest effektiva formen för att väcka läsintresse. Därför satsar vi på författarna, ge dem utrymme att berätta om sina böcker och föra samtal med sina läsare. Vi vill också låta vuxna och ungdomar ges utrymme att uttrycka sina tankar i skrift och själva erbjudas möjlighet att ta författarens roll som förmedlare av text. Det här kommer att ske genom en serie evenemang på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

bottom of page