top of page

Ripples - Med Litteraturcentrum Kvu började Kultivera samarbeta med förläggare, interdisciplinära...

Med Litteraturcentrum Kvu började Kultivera samarbeta med förläggare, interdisciplinära konstnärer och intresset för tvärkulturella utbyten väcktes. Efter att poesi hade översatts till olika språk, ville man se hur långt man kunde ta litterära översättningar eller konstnärliga tolkningar. Den konstnärliga ledningen för festivalen Dominic Williams (litteratur) and Laura Bianco (film), hade arbetat med ekfrastiska reaktioner men också med mer strikta konstnärliga övningar, med raka tolkningar av ett konstverk från ett medium till ett annat, med tolkningar av ljudets språk till ljusets eller tvärtom, med film och poesi i åtanke. Festivalens chef Colm Ó Ciarnáin föreslog att det fanns mer potential och så föddes Ripples.


Flera av personerna som är inblandade i de olika översättningarna till svenska, engelska och spanska, som Aleisa Ribalta, Antonio Salvador, Christer Boberg och Dominic Williams, är själva poeter och uppträder även på scen med sin poesi eller som spoken word artister. När man blandar poesi med framträdande uppstår självklart flera skillnader i framförandet som på ett påtagligt sätt kan ändra ett verks ton och karaktär, men även betydelsen och budskapet.


Ripplesprojektet är en samling av dessa konstnärliga och performativa uttryck och tolkningar av en uppsättning poetiska verk. Hur dikter kan tolkas och på olika sätt framföras kan exempelvis ses i dikten Madman on the train; som en kortfilm, som ett liveframträdande med musik, båda med poeten själv, eller som ett dramatiskt stycke där poeten Antonio Salvador tolkar Aleisa Ribaltas översättning av dikten.


- Dominic Williams

Commentaires


bottom of page